SKADEFÖREBYGGANDE - Väderskydd

Ni som arbetar med känsligt material utomhus ex. trävirke, takarbeten m.m. ska väderskydda dessa när ni lämnar arbetsplatsen. Det räcker inte med att täcka materialet/taket med lättviktspressar utan tungviktspressar ska alltid användas.


Utdrag ur säkerhetsföreskrifter

* Öppna ytor och oskyddade takgenomföringar ska alltid täckas då arbetsplatsen lämnas så att skada inte uppkommer på grund av regn, hagel, snö eller blåst. Gäller även vid kortare raster. Täckning med lättviktspresenning är inte tillräckligt som väderskydd.
umbrella