SKADEFÖREBYGGANDE - Heta Arbeten

Försäkringsbolaget ställer tydliga krav vad som gäller när du arbetar med brandfarliga och Heta Arbeten. Då avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats (t.ex ägare, brukare av fastighet eller total /generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig.

 

 

Läs mer på Svenska Brandskyddsföreningens hemsida.

svets