SKADEFÖREBYGGANDE - Inbrott

För försäkringen gäller skyddsklass 1. Observera att för vissa moment som exempelvis Container gäller högre skyddklass (container har klass 4)

Tryck här för Skyddsklass1.

 

 

För fullständig information, hänvisas till försäkringsvillkoren.

SmartDNA minskar inbrottsrisken med 80%, kontakta oss för mer information!

thief