FÖRSÄKRINGAR - Sjukavbrott

Är du som småföretagare beroende av en nyckelperson?

Då bör ni teckna en sjukavbrottsförsäkring.
Den ersätter företagets fasta kostnader om försäkrad person blir långvarigt sjuk eller avlider.

Årspremie mellan 1 880 – 4 841 kr
(försäkringsbelopp 240 000 kr)

sjuk