FÖRSÄKRINGAR - Garanti

Garanti som försäkring istället för bankgaranti  – Spar pengar!

Det är snabbt, enkelt och smidigt att teckna garantier och du behöver inte låsa kapital.

Observera! Det är inte säkert att alla kan teckna denna försäkring. Vid ansökan gås företagets ekonomi igenom. Som riktvärde kan man inte teckna garantier som är högre än företagets eget kapital.

 

Fördelar:
10% rabatt på ordinarie premiekostnad
Reducerad minimipremie
Borttagen årlig minimipremie
(värde 20 000 kr/år)

Några olika typer där er beställare/övriga intressenter kräver säkerhet av er:

 

Entreprenadgaranti 

Skyddar beställaren under entreprenad- och garantitiden

om entreprenör går i konkurs
För beställning: Ansökningsblankett

 

Hyresgaranti
Garanti för betalning av hyror till hyresvärd om hyresgäst (du) går i konkurs

 

Betalningsgaranti
När betalning kommer ske först efter vara/tjänst är levererad, säljaren garanteras betalning om köparen går i konkurs

 

Förskottgaranti
Då köparen kräver garanti för lämnat förskott om leverantör går i konkurs
(t.ex köp av dyr maskin)


pig