FÖRSÄKRINGAR - Fastighet

Utöver brand- eller vattenskador kan mycket mer hända med din fastighet. Därför är det viktigt med ett bra skydd och jobba med skadeförebyggande åtgärder. Läs gärna mer under skadeförebyggande för att undvika onödiga skador.

Som trygghet har vi för MVRs medlemmar ett brett skydd

till en riktigt bra premie.

house