VID SKADA

Kontakta Moderna Försäkringar på 0200- 21 21 20
uppge avtalsnummer 896106
Det går också bra att mejla
till foretagsskador@modernaforsakringar.se

 

Alternativt ladda ner skadeblankett på
www.modernaforsakringar.se
Postadress
Moderna Försäkringar
Företag & Industri
Box FE 380, 106 56 Stockholm

        moderna