VILLKOR

Här kan du ladda ner de villkor som gäller för medlemsförsäkringen.

För korrekt villkors-och omfattningsinformation hänvisas ni till de individuella försäkringshandlingar som är utformade efter just ert företag, kontakta oss så hjälper vi till med genomgång av dessa.

 

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FÖRETAG VILLKOR:

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:5

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

fr.o.m. 38.5.8 Säkerhetsföreskrift Container

Ansvar

Allmänt ansvar A 2001:7

Entreprenadansvar A 395:10

Konsultansvar Tekniska Konsulter A53:9

Åtkomst för materialleverantör A 394:11

 

Arbetsområde

Arbeten/Hjälpmedel/ROT AO 2000:4

Åtkomstförsäkring för entreprenör AO 204:1 – Tilläggsvillkor i AO2000:4 – se sid. 19

Skada till följd av väsentligt fel efter garantitiden AO 202:2

Byggherreansvar (dock ej byggherreansvar vid miljöskada) A 348:9

 

Lyft & transport

Biltransport   T 100:3

Kran- & Trucklyft T 120:2

Trucktransport T130:2

Verktyg och varor i servicebil T 110:2

Utställningsförsäkring T 200:1

 

Övrigt

Rättsskydd R 1:7

Rättskydd R101:4

Förmögenhetsbrott FB:5

Oljeskada K 750:1

Maskinförsäkring E 10:5

Tjänsteresa K 69:8

Kris A 305:3

Kundolycksfall 303:5

Överfallsförsäkring A 307:2

 

Valbara tilläggsförsäkringar

Fastighetsförsäkring E 10:5

Rättsskydd Miljöbrott R2:3

Avvecklingsförsäkring AO 2000:4

Sjukavbrott AV 50:2

Cyber CY1:1

Bostadsrättstillägg K 402:1

 

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FASTIGHET VILLKOR:

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:5

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

Saneringsvillkor E100:4 

Besöksolycksfall A 302:4

Rättsskydd R 1:7

Fastighetsägaransvar A 2001:7